Samorządowy Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
Chełmek, ul. Brzozowa 9
 tel./fax 33 846 12 97
kadry@szspchelmek.pl

konto bankowe
Bank PKO BP
77 1020 2384 0000 9202 0218 3556 

Inspektor Danych Osobowych

a.baranowska@ewartbhp.pl