ochrona danych osobowych

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONTAKT

Samorządowy Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
Chełmek, ul. Brzozowa 9
 tel./fax 33 846 12 97
kadry@szspchelmek.pl 

konto bankowe
Bank PKO BP
77 1020 2384 0000 9202 0218 3556 

Inspektor Danych Osobowych

668 620 696

 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 
Home
DOPOSAŻENIE PRZEDSZKOLNEGO PLACU ZABAW PDF Drukuj Email

DOPOSAŻENIE PRZEDSZKOLNEGO PLACU ZABAW 

 
SŁONECZKA NA OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH PDF Drukuj Email

12 października pogoda pozwoliła SŁONECZKOM na spacer do ogródków działkowych, by obserwować jak wyglądają działki jesienną porą oraz jak przygotowuje się je do zimy. W trakcie spaceru dzieci rozpoznawały znane warzywa i owoce. Sympatyczni działkowicze podarowali przedszkolakom warzywa oraz gałązki mięty, które dzieci przyniosły do przedszkola.

Więcej…
 
O BABCI, KRASNALU I KOLOROWYCH KULKACH PDF Drukuj Email

Tradycją naszego przedszkola jest zapraszanie objazdowej grupy teatralnej “SKRZAT” z Krakowa. Aktorzy prezentują dzieciom barwne spektakle, na których nasi wychowankowie świetnie bawią się, uczą oraz wzbogacają i poszerzają wiedzę z zakresu edukacji teatralnej.

10 października odwiedzili nas aktorzy z przedstawieniem "O babci, krasnalu i kolorowych kulkach".

Więcej…
 
SAŁATKA OWOCOWA W GRUPIE BIEDRONECZKI PDF Drukuj Email

Dzieci z grupy „Biedroneczki” realizując na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych tematykę kompleksową „Jesień w sadzie” poznawały owoce nie tylko rosnące w sadzie, ale także owoce egzotyczne. Przedszkolaki poznały korzyści płynące ze spożywania owoców. Podsumowaniem realizowanej tematyki było samodzielne wykonanie sałatki z owoców, które dzieci przyniosły do przedszkola. Dzieci ochoczo zabrały się do wykonania sałatki: kroiły, wrzucały do miski i mieszały.

Więcej…
 
STOKROTKI ZDROWO SIĘ ODŻYWIAJĄ PDF Drukuj Email

Owoce to naturalne bogactwo witamin i składników mineralnych, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu, dlatego dzieci z grupy „Stokrotki” 5 października 2017 r. wykonały smaczne i zdrowe sałatki owocowe.

   Wcześniej przez cały tydzień poznawały owoce krajowe i egzotyczne. Zapoznały się z pracą sprzedawcy w sklepie owocowo – warzywnym oraz degustowały smaki różnych owoców.

Więcej…
 
MISIE POZNAJĄ OWOCE I WARZYWA PDF Drukuj Email

Dzieci z grupy „Misie” biorą udział w projekcie Akademia Zdrowego Przedszkolaka.

Celem nadrzędnym działalności Akademii jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin: Warzywa i owoce jemy, bo zdrowi być chcemy!

Warzywa i owoce to naturalne bogactwo witamin i składników mineralnych, które zapewniają odpowiednie funkcjonowanie organizmu.

Przedszkolaki 4 października wybrały się do sklepu warzywniczego, by poznać sezonowe i lokalne owoce i warzywa, które są podstawą naszej diety.

Więcej…
 
ZAJĄCZKI I BIEDRONECZKI NA SPACERZE DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH PDF Drukuj Email

„Jesienią, jesienią

sady się rumienią:

czerwone jabłuszka

pomiędzy zielenią…”

 

         Jesień to pora roku barwna i kolorowa. Przedszkolaki z grupy „Biedroneczki” i „Zajączki” miały okazje same się o tym przekonać podczas spaceru na pobliskie ogrody działkowe.

Więcej…
 
MISIE NA JESIENNYM SPACERZE PDF Drukuj Email

Spacery pełnią w naszym życiu ogromna rolę, są źródłem trwałych wrażeń, spostrzeżeń, kształtują myślenie oraz pamięć. W czasie jesiennego spaceru do lasu, dzieci z grupy Misie bezpośrednio obcowały ze środowiskiem naturalnym. Wzbogacały swoje doświadczenia wielozmysłowo, obserwowały przyrodę. Poznały różnorodność szaty roślinnej lasu, uważnie wsłuchiwały się w odgłosy lasu i zbierały liście. Otaczająca przyroda i wspaniały krajobraz wzbudziły w przedszkolakach zachwyt. Spacer dostarczył wielu wspaniałych przeżyć i sprawił ogromną radość.

Więcej…
 
JESIENNA PODRÓŻ DO KRAINY UCZUĆ PDF Drukuj Email

Zajęcie otwarte dla rodziców z grupy „Misie”.

Emocje odgrywają ważną  rolę w życiu każdego człowieka. Towarzyszą  nam one w różnorodnych sytuacjach, odpowiadają  za nasze  relacje ze światem zewnętrznym. W okresie  przedszkolnym następuje  intensywny rozwój  dziecka,  w tym również rozwój emocjonalny. W tym czasie dzieci poznają, identyfikują i wyrażają emocje, przez co  bogaci się i różnicuje ich życie emocjonalne.

Zabawy są podstawową formą działania dzieci, dającą możliwość przeżywania różnorodnych uczuć. Poprzez nie, dzieci stwarzają  fikcyjne sytuacje, w czasie których przeżywają  szczere  uczucia.

Więcej…
 
PIERWSZE SPACERY PDF Drukuj Email

Wrzesień to miesiąc, w którym przedszkolaki uczą się bezpiecznej zabawy w sali zajęć, na placu zabaw oraz jak bezpiecznie poruszać się po ulicy. Grupy przedszkolaków wychodzą na swoje pierwsze spacer poza teren przedszkola. Dzieci uczą się bezpiecznie przechodzić po pasach oraz poznawały znaczenie znaków drogowych.

Więcej…
 
ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA PDF Drukuj Email

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"

  20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i  ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.

Więcej…
 
"ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODZINA" PDF Drukuj Email

  W ramach Programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka, nasze przedszkole przystąpiło do realizacji bezpłatnej akcji:

"ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODZINA"

Ak­cja ta po­­świę­­co­­na jest te­­ma­­ty­­ce zdro­­we­­go ży­­wie­­nia i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Skła­da się z 6 – czę­ścio­we­go sce­na­riu­sza przy­go­to­wa­ne­go w opar­ciu o naj­now­szą wie­dzę z za­kre­su ży­wie­nia dzie­ci i ba­zu­je na ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej Pi­ra­mi­dzie Ży­wie­nia i Ak­tyw­no­ści Fi­zycz­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży.

„Ruszaj się z Lionfitness” dla Personelu Przedszkola i Rodziców.

Ze­spo­ło­wi Aka­de­mii Zdro­we­go Przedsz­ko­la­ka za­le­ży na sze­ro­ko ro­zu­mia­nej edu­ka­cji ży­wie­nio­wej rów­nież do­ro­słych, bo dzię­ki ich wysiłkowi, dzie­ci ma­ją szan­sę na dłu­gie, szczę­śli­we i zdro­we ży­cie. Współ­pra­cu­ją­ca z Aka­de­mią Zdro­we­go Przedsz­ko­la­ka fir­ma Lion­fit­ness pro­po­nu­je do­ro­słym bez­płat­ny do­stęp do diet, tre­nin­gów on-li­ne, wspar­cia tre­ne­rów i die­te­ty­ków. Plat­for­ma Lion­fit­ness ofe­ru­je: opracowa­nie pro­gra­mu ży­wie­nio­we­go oraz tre­nin­go­we­go na okres 4 lub 12 ty­go­dni, wspar­cie eks­per­tów oraz do­stęp do tre­nin­gu on-li­ne z tre­ne­rem na ży­wo.

 

grafika-ruszaj-sie-z-lionfitness

 

INFORMACJA PRASOWA

 
GRUPY PRZEDSZKOLNE PDF Drukuj Email

GRUPY PRZEDSZKOLNE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

 

PSZCZÓŁKI                          -nauczycielki mgr Kinga Bochenek

                                                                              Monika Łapuszek

 

KWIATUSZKI                          -nauczycielki mgr Renata Zielińska

                                                                                Aleksandra Wilczakak

 

 

MOTYLKI                          -nauczycielki mgr Anna Fornal

                                                                   mgr Violetta Łopuszyńska

 

 

BIEDRONECZKI            -nauczycielki mgr Barbara Musiał

                                                               mgr Joanna Wójcik

 

 

 

MISIE                            -nauczycielka mgr Jolanta Wolna

                                                                           mgr Eliza Pędziałek-Krysta

 

ZAJĄCZKI                         -nauczycielki mgr Dorota Pawlak

                                                                  mgr Dorota Szklarczyk

 

 

SŁONECZKA                -nauczycielka mgr Dorota Zoń

 

 

 

STOKROTKI                 -nauczycielka mgr Joanna Czarnota


 

 
«pierwszapoprzednia111213następnaostatnia»

Strona 13 z 13