PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA w gr. "KOTKI" Drukuj

mis 13     

„PRAGNIEMY, ABY DZIECI WYRAŻAŁY SWOJE EMOCJE POPRZEZ TWORZENIE A NIE NISZCZENIE, BY NAZYWAŁY NIE NAZWANE, MALOWAŁY NIE NAMALOWANE, WYŚPIEWAŁY NIE WYŚPIEWANE…”

     21 listopada 2018 r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. Brały w niej udział dzieci 3-letnie z grupy „Kotki”, które rozpoczęły przedszkolną edukację. W tej ważnej dla dzieci uroczystości uczestniczyła pani dyrektor Iwona Bochenek oraz zaproszeni przez dzieci najbliżsi.

„Kotki” zaprezentowały przed gośćmi program artystyczny przygotowany wspólnie z paniami: Dorotą Szklarczyk i Dorotą Pawlak. Towarzyszyły mu piosenki i wiersze. Nie zabrakło emocji związanych z pierwszym występem małych przedszkolaków. Atmosfera wzruszenia udzieliła się wszystkim szczególnie podczas wypowiadania przez dzieci i rodziców słów roty ślubowania:

 

 

"Ja przedszkolak dzielny
Będę zawsze uśmiechnięty
Będę słuchał swoje panie
I zjadał całe śniadanie
Będę grzecznie się bawił i pilnie uczył
Żeby mamy i taty nie zasmucił"

        Następnie każde dziecko zostało pasowane na przedszkolaka poprzez dotknięcie „piórem kotkiem”. Każde dziecko otrzymało upominek i słodycze. Uroczystość zakończyła się zabawami przy muzyce i wspólnym poczęstunku.