Jednocześnie informuję, że w miesiącach wakacyjnych w budynkach Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku oraz Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku planowane są prace remontowe, wymagające wyłączenia całego obiektu. W związku z powyższym, grafik dyżurów może ulec zmianie. Po wyłonieniu wykonawcy robót w okresie maj-czerwiec i przedstawieniu harmonogramu prac, zostaną Państwu przekazane dalsze informacje.

Zarządzenie nr 0050.996.2024 Burmistrza Chełmka z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie opieki wakacyjnej w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek