Dzień Ziemi to święto wszystkich, którym bliska jest natura i ekologia. Tego dnia, przedszkolaki z grupy ,,Misie’’, odbyły podróż multimedialną po naszej planecie, utrwaliły kilka prostych działań, które można i należy zrobić dla naszego środowiska, wykonały też pracę plastyczną. Zwieńczeniem tego dnia był spacer do pobliskiego lasu.