Dzieci z grupy ,,Motylki” uczestniczyły w kolejnych zajęciach
dydaktycznych w ramach innowacji pedagogicznej
,,Aktywny przedszkolak – zabawy stymulujące zmysły”.
Tym razem główny temat koncentrował się wokół
zmysłu wzroku – dzieci omówiły znaczenie tego zmysłu w życiu człowieka
oraz wymieniły zasady dbania o narząd wzroku.

Poprzez zabawę ,,Gimnastyka oczu” testowaliśmy naszą pamięć wzrokową,
a następnie starszaki określały swój kolor oczu spoglądając w lusterko.
Ciekawym doświadczeniem dla ,,Motylków” była możliwość oglądania
przez mikroskop m.in. kryształków cukru.
Kolejną atrakcję stanowił automasaż stóp piłką ,,jeżykiem” oraz zabawa sensoryczna
z wykorzystaniem cieczy nienewtonowskiej, która uzmysłowiła przedszkolakom,
że nie wszystko jest takie, jakie nam się wydaje na pierwszy rzut oka.