Nasze przedszkole brało udział w ogólnopolskim programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, którego celem jest kształtowanie u najmłodszych postaw proekologicznych, budzenie wrażliwości na otaczającą przyrodę oraz poznawanie korzyści płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia: spożywanie owoców i warzyw oraz ruch. W efekcie podjętych działań edukacyjnych przedszkole uzyskało po raz kolejny certyfikat  przyznający tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.