Przedszkolaki z grupy “Biedroneczki” w ramach programu
“Czyste powietrze wokół nas” wzięły aktywny udział w zajęciach,
pt. „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
Podczas zajęć dzieci zdobyły informacje dotyczące szkodliwości
dymu papierosowego i skutków palenia papierosów.
Utrwaliły wiedzę na temat biernego jak i aktywnego palenia papierosów.

„Biedroneczki” w trakcie zajęć ćwiczyły kompetencje w zakresie umiejętności zachowania się,
w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
w których inni palą papierosy.
Na zakończenie zajęć dzieci wykonały odznakę z prośbą

”NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!”