W bieżącym roku szkolnym dzieci z grupy ,,Motylki” biorą udział w akcji edukacyjnej
,,Dzieci Uczą Rodziców”, w ramach której zostanie zrealizowanych 10 tematycznych lekcji.
Celem akcji jest m.in. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych, wsparcie procesu edukacji
poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci.

,,Motylki” uczestniczyły już w pierwszej lekcji pt.: ,,Bezpieczni w drodze”,
podczas której utrwaliły zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
przypomniały sobie znaczenie wybranych znaków drogowych oraz poznały istotę noszenia odblasków.
Starszaki otrzymały również zadanie domowe polegające na wykonaniu wspólnie
z rodzicami plakatu zawierającego najważniejsze numery alarmowe.
Omawiana w tym tygodniu tematyka kompleksowa brzmi ,,Dbam o swoje bezpieczeństwo”,
stąd w dniu dzisiejszym stworzone przez dzieci prace znalazły się na wystawie.
,,Motylki” wzorowo wykonały swoje pierwsze zadanie, wykazując się kreatywnością
i niezwykłą starannością, a podczas zajęć dydaktycznych
z dumą opowiadały o procesie ich tworzenia.