W ramach akcji „Dzieci uczą rodziców” odbyła się szósta lekcja,
podczas której dzieci dowiedziały się,
czym jest ekologia i jakie podejmować działania proekologiczne,
aby chronić naszą planetę.
Poznały zasady segregacji odpadów
oraz zasady postępowania z elektrośmieciami.
Zdobytą wiedzę utrwalały w kartach pracy
dołączonych do omawianej lekcji.
Za udział w lekcji dzieci otrzymały dyplomy.