Okazja to rzadka
„Dzień Babci i Dziadka”
Przyjmijcie od wnucząt serdeczne życzenia
Niech Wam się spełnią wszystkie marzenia.
Za to, że jesteście gdy Was potrzebuję
Mówię serdecznie: „Dziękuję”.

Przedszkolaki z grupy „Biedroneczki” w dniu 29 stycznia zaprezentowały
swoim ukochanym babciom i ukochanym dziadkom program artystyczny – recytowały wiersze,
śpiewały piosenki i zatańczyły „Bałwankowy taniec” oraz „Walczyk dla babci i dziadka”.
Po występach zaśpiewały „Sto lat!” i wręczyły upominki.
Na zakończenie babcie i dziadkowie wzięli udział w konkursach ze swoimi wnuczętami.