25 stycznia grupa Pszczółki od samego rana przygotowywała
się na spotkanie z kochanymi dziadkami.

Z sali Pszczółek można było usłyszeć dźwięki piosenek
o Babci i Dziadku, wierszyki i ostatnie ćwiczenia przed występem.
Wczesnym popołudniem dzieci zaprezentowały
swoje umiejętności w obecności najbliższych.
Podczas występu nie zabrakło wierszyków, piosenek oraz tańców w tematyce obchodzonego święta.
Na zakończenie uroczystości, dzieci wręczyły swoim Babciom i Dziadkom wykonane przez nich upominki.
Serdecznie dziękujemy za przybycie!