19 września dzieci z grupy „Kwiatuszki ” w przedszkolu obchodziły „Dzień Emotikona”.
Emotikony to znaczki graficzne, które wyrażają nasze emocje.
Emotikony towarzyszą nam codziennie w przestrzeni internetowej.
Pierwszy komputerowy emotikon „żółtej buźki”
został użyty 19.09.1982 r. przez profesora Scota Fahlmana.
Dzieci wykorzystały je dzisiaj do nauki o emocjach,
o tym jak wyraz twarzy może zmienić wydźwięk tego, co mówimy.

Podczas zajęć poznały symbolikę znaków graficznych,
które często stosujemy w SMS-ach i mail-ach do wyrażenia nastroju,
czy podkreślenia wagi emocjonalnej wypowiedzi.
Dzień Emotikona upłynął w atmosferze życzliwości, radości i pozytywnej energii.

 

                                                                         Wychowawcy: Jolanta Wolna

                                                                                                    Renata Zielińska