Złość to emocja o której rozmawiały Kwiatuszki na dzisiejszych
zajęciach analizując treść wiersza D.Gellner pt. „Zły humorek”.
Dzieci omawiały zachowania właściwie
i niewłaściwe podczas ataku złości i gniewu.