25 października w Domu Kultury w Borzęcinie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące tegoroczną, 14 edycję Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła – Ekoprzedszkole.

Podsumowano wszystkie pięć etapów Projektu, w którym oceniano:
–  test ekologiczny,
– film – drugie życie przedmiotów,
– prezentację multimedialną z przebiegu działań ekologicznych,
– zielnik i album prac fotograficznych flory i fauny miejscowości
oraz plakat ekologiczny, w którym Nasze Przedszkole nr 2 przy SZS-P nr 2 w Chełmku, zajęło zaszczytne  II miejsce,  reprezentowane przez grupę Misie z nauczycielkami, panią: mgr Jolantą Wolną oraz mgr Elizą Pędziałek – Krysta.

 Do konkursu zgłosiło się prawie 60 placówek oświatowych z Małopolski, z 16 powiatów z województwa. 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowali: Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

  Organizatorami przedsięwzięcia byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner Projektu: Małopolski Kurator Oświaty.

Zadanie finansowane było z projektu złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Finansowo wsparły je także samorządy gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego.