W bieżącym roku szkolnym w grupie ,,Motylki” realizowana
jest innowacja pedagogiczna pt. ,,Aktywny przedszkolak – zabawy stymulujące zmysły”.
Głównym założeniem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju
dzieci poprzez stymulację zmysłów, a więc dostarczanie
im wrażeń sensorycznych w formie zabawowej.
Punktem wyjścia działań są proponowane zabawy i aktywności
dotyczące poszczególnych zmysłów.


Posłuży to nie tylko poszerzaniu wiedzy dzieci na temat narządów zmysłów,
lecz także ma na celu wspomaganie integracji sensorycznej, rozwoju psychoruchowego,
usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej czy też zaspokojenie naturalnej potrzeby działania.
2 listopada starszaki uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych
pt. ,,Badam faktury, rozpoznaję kształty – zmysł dotyku”, podczas których omówiły
znaczenie zmysłu dotyku dla człowieka, uczestniczyły w zagadkach sensorycznych
i opisywały swoje wrażenia. Największą atrakcją dla ,,Motylków” była możliwość
przejścia po ścieżce sensorycznej, na której znalazły się dary jesieni zebrane
podczas naszych wspólnych spacerów do parku.
Przedszkolaki wykonały również pracę plastyczną z wykorzystaniem m.in. waty i techniki malowania palcami,
co stanowiło doskonałą zabawę sensoryczną.
W najbliższych dniach dzieci będą uczestniczyć w kolejnych aktywnościach
mających na celu stymulację zmysłu dotyku.
Starszaki mają również okazję na zdobywanie nowych doświadczeń
i umiejętności poprzez działanie w kąciku sensoryczno-manipulacyjnym w sali podczas zabaw dowolnych.