W roku szkolnym 2023/2024 grupa „Motylki” będzie realizować innowację pedagogiczną
metodyczną „Kiedy rymujesz- lepiej zapamiętujesz!”.
Przeprowadzone obserwacje dzieci w wieku przedszkolnym wskazują,
że mają one spore trudności z zapamiętywaniem oraz wypowiadaniem się na forum grupy.
Innowacja ta ma na celu ułatwić dzieciom pokonanie tych trudności,
ucząc z wykorzystaniem rymów, wierszyków
i zabaw.

W ramach innowacji nauczyciel raz w tygodniu zapozna dzieci z minimum jednym wierszykiem, zgodnym z aktualnie realizowanymi przez grupę treściami materiału z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ich regularne utrwalanie i powtarzanie oraz umieszczenie wydrukowanego wiersza w widocznym dla dzieci i rodziców miejscu (okienko innowacji)  sprawi, że dzieci będą zapamiętywały ten materiał z łatwością i bez zbędnego stresu i wysiłku.

Istotnym elementem jest fakt, że z miesiąca na miesiąc wierszyków będzie przybywać, a ich stałe powtarzanie i wracanie do tych już dobrze znanych, pozytywnie wpłynie na ich solidne utrwalenie, rozwinie zdolności uczenia się i zapamiętywania grupy. Skupienie uwagi na wierszykach i regularna praca z rymowankami pobudzi i rozwinie umiejętności komunikacyjne dzieci, zwiększy motywację do pamięciowego uczenia się, usprawni pamięć dzieci i koncentrację uwagi, rozwinie umiejętność poznawania otaczającego ich świata za pomocą treningu mózgu. Innowacja zakłada zarówno pracę w grupie jak i indywidualną. Działania podjęte w ramach innowacji rozwiną świadomość rodziców i ich zaangażowanie
w pracę z dzieckiem, co dodatkowo przełoży się na pozytywne efekty.

W związku z tym, że w weekend rozpoczęła się nowa pora roku- jesień; innowację rozpoczynamy od wierszyka tematycznego o jesieni.

W czerwcu pod koniec trwania innowacji zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny dla chętnych dzieci „Najfajniejszy wierszyk z innowacji „Kiedy rymujesz-lepiej zapamiętujesz! w oprawie plastycznej”- dziecko wybiera jeden wiersz, który najbardziej mu się podobał z całego okresu trwania innowacji, może go wkleić lub z pomocą rodzica napisać na kartce formatu A4 lub A5 i ozdobić go ramką własnego pomysłu bądź narysować ilustrację przedstawiającą jego treść. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce),
a każde dziecko biorące udział w konkursie otrzyma pamiątkowy upominek.