Przedszkolaki z grupy ,,Motylki” chętnie uczestniczyły
w konkursie plastycznym pt.: ,,Moja ulubiona zabawka”
zorganizowanym przez wychowawców.
Dzieci wykazały się ogromną kreatywnością,
a powstałe rysunki były niezwykle staranne.

Choć decyzja o wybraniu najpiękniejszych trzech prac
nie należała do łatwych, po zasięgnięciu opinii nauczycieli
oraz przedszkolaków z innych grup,
21. kwietnia zostały wręczone nagrody dla zwycięzców,
natomiast pozostali uczestnicy konkursu otrzymali drobne niespodzianki.
Gratulujemy i bardzo dziękujemy wszystkim ,,Motylkom”,
które wzięły udział w konkursie oraz ich rodzicom
za wsparcie dzieci w tworzeniu niecodziennych prac!