W styczniu w grupie Pszczółki został zorganizowany konkurs plastyczny
pt.: „Bałwankowa Rodzinka”, którego celem było między innymi rozwijanie kreatywności
i sprawności manualnych dzieci oraz wzmacnianie więzi z rodzicami podczas wspólnego tworzenia pracy.


Każdego dnia grupowa „rodzinka” rozrastała się o nowych członków.
Dzieci z radością i zaciekawieniem oglądały przyniesione prace wystawione na przedszkolnym korytarzu. 

22 stycznia wszystkie bałwanki zostały okrzyknięte mianem najpiękniejszych,
a ich twórcy nagrodzeni dyplomem i drobnymi upominkami.
Bałwankowa Rodzinka zamieszkała w kąciku przyrodniczym
w sali Pszczółek, gdzie spędzi resztę zimy. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim Dzieciom oraz ich Rodzicom kreatywności
i wykonania pięknych prac i dziękujemy za poświęcony czas!