26 czerwca starszaki z grup ,,Misie” i ,,Biedronki”
uczestniczyły w spacerze przyrodniczym
w ramach projektu Ogrodowe Skrzynki Kontaktowe
dofinansowanego z programu Małopolska Lokalnie.


Przedszkolaki bezpośrednio obcowały ze środowiskiem naturalnym,
doświadczały rzeczywistości wielozmysłowo: słucham, patrzę, badam,
doświadczam, kojarzę fakty i organizuje tę wiedzę w zespół doświadczeń
o świecie oraz wyrabiały wrażliwość na piękno otaczającej przyrody.