W grupie Pszczółki odbyły się Mikołajki.
Dzieci zapoznały się z legendą o św. Mikołaju,
przeliczały listy, które otrzymał, pomagały Mikołajowi
segregować zabawki, zaśpiewały o nim piosenkę,
a na koniec wykonały pracę plastyczną przedstawiającą Mikołaja.