Grupa „Misie” wzięła udział w konkursie plastycznym pod tytułem „Awantura o Skrzyszowską Maję” zorganizowanym przez Zarząd Koła Pszczelarzy Skrzyszów.

Celem konkursu było:

– Rozpowszechnianie wśród dzieci wiedzy na temat roli pszczoły w środowisku naturalnym.

– Zwrócenie uwagi młodego pokolenia na zagrożenia wynikające z małej ilości pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa.

– Zaprezentowanie sposobów ochrony przyrody będącej źródłem życia
i pracy pszczoły.

– Zainteresowanie dzieci otaczającą ich przyrodą oraz mobilizacja przedszkolaków do działań twórczych i rozwijania talentów plastycznych.

Uczestnikami Konkursu mogli być tylko wychowankowie przedszkoli z terenu Małopolski.

Warunkiem udziału w konkursie było nadesłanie pracy plastycznej w dowolnym formacie w układzie poziomym lub pionowym przedstawiającej zagadnienia:

a) rola pszczoły w przyrodzie;

 b) zagrożenia dla pszczół wynikające z małej ilości pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa;

 c) sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół;

d) możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

                                                                                                  Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

„Misie” pracowały jak pszczółki, a oto rezultat naszej pracy: