Bogactwo jesiennych darów z lasu i ogrodu zachęca do twórczych zabaw 
z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
Tym razem nasze przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem podjęły się zadania wykonania postaci-kukiełek z warzyw.
Dzieci wykazały się mnóstwem ciekawych pomysłów, kreatywnością i dużą cierpliwością podczas wykonywania prac.

Efekt wynagrodził wszystkie wysiłki.
Przedszkolaki były bardzo zadowolone ze swojej pracy. Ponadto wykonane kukiełki posłużyły do  zabaw parateatralnych
związanych z tematyką kompleksową.