W grupie „Biedroneczki” odbyły się zajęcia w ramach programu
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
których celem było uświadomienie dzieciom,
czym są zmiany klimatyczne i jak możemy im zapobiegać.
Dzieci dowiedziały się, czym różni się pogoda od klimatu.
Na mapie świata poznały różne strefy klimatyczne
i ich charakterystyczne cechy.

Kolorowały strefy klimatyczne na mapie świata. Przedszkolaki dowiedziały się, że zwiększona emisja gazów do atmosfery powoduje globalne ocieplenie. Wspólnie opracowały zasady, jakie należy wprowadzić, aby ratować planetę Ziemię przed postępującymi zmianami klimatu: 

– segregowanie odpadów,

– oszczędzanie energii elektrycznej, 

– wybieranie jazdy na rowerze lub poruszanie się pieszo,

– wybieranie publicznych środków transportu publicznego,

– recykling, powtórne wykorzystanie niepotrzebnych rzeczy.