19 września przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu
z Policjantami z Komisariatu Policji w Chełmku. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu
i w domu. Panowie Policjanci w formie praktycznej, przypomnieli podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.
Wytłumaczyli jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi,
jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się
o pomoc w sytuacji zagrożenia.
Zgromadzeni z dużym zainteresowaniem słuchali rad i wskazówek zaproszonych gości.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci,  o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjantów.
Na zakończenie wizyty przedszkolaki  wręczyły panom Policjantom, podziękowanie za wspaniałe i pełne atrakcji spotkanie.