W listopadzie dzieci z grup ,, Misie ” oraz ,, Biedronki” zagościły w Centrum Kultury w Chełmku
i uczestniczyły w warsztatach, które miały na celu
popularyzowanie sztuki poprzez bezpośredni kontakt z twórcami i ich pracami.
Projekt zatytułowany ,,Poranki ze sztuką” został zorganizowany
przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
oraz Galerię  Epicentrum.

MISIE

BIEDRONECZKI