W lutym grupa „Misie” w dalszym ciągu kontynuowała działania
w ramach innowacji pedagogicznej
„Przedszkolak w świecie sztuki” oraz projektu współtowarzyszącego „Zabawa sztuką”. 

Głównym działaniem w minionym miesiącu była organizacja konkursu plastycznego
dla dzieci pt. „Mój ulubiony dinozaur”.
Dzięki zaangażowaniu przedszkolaków oraz ich rodziców
powstały wspaniałe prace, w których można było dostrzec wielką staranność i kreatywność „Misiów”. 

„Misie” zrealizowały również kolejne zadanie w ramach projektu „Zabawa sztuką”.
Tym razem w czasie zajęć dydaktycznych zorganizowane zostały warsztaty plastyczne
nawiązujące do twórczości i stylu Herve Tulleta.
Przedszkolaki miały możliwość stworzyć wspaniałe pole kwiatów. Posługując się farbami w jasnych,
ciepłych barwach dzieci malowały na białym płótnie kropki i koła, które w końcowym efekcie
stworzyły piękne kwiaty. Pracy dzieci towarzyszyła energiczna muzyka, która zachęcała do działania.