Dzieci z grupy „Pszczółki” i grupy „Kwiatuszki” biorą udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. W październiku i na początku listopada realizowały moduł pt. „Kodujemy razem z Małym Misiem”. Podczas zajęć przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się czym jest kodowanie. Rozwiązywały przygotowane przez Misia łamigłówki, pokonywały labirynt. Dzięki tym zdaniom dzieci miały okazję rozwijać kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje matematyczne, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz kompetencje cyfrowe.

PSZCZÓŁKI

KWIATUSZKI