Dobro i bezpieczeństwo dzieci w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Chełmku są priorytetem wszelkich działań podejmowanych na rzecz najmłodszych.
Każdy traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby.
Realizując zadania Przedszkola, działa w ramach obowiązującego prawa.

Niniejszy system ochrony dzieci określa procedury interwencji,
działania profilaktyczne, edukacyjne oraz zasady zapobiegania krzywdzeniu,
Standardy Ochrony Małoletnich są promowane wśród całego personelu,
rodziców i dzieci uczęszczających do placówki.
Poszczególne grupy przedszkolaków zapoznają się ze Standardami poprzez działania edukacyjne i informacyjne.

 

BIEDRONECZKI

ZAJĄCZKI

SÓWKI

KWIATUSZKI

PSZCZÓŁKI

MOTYLKI

MISIE

SŁONECZKA