Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku

Oświadczenie – o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

Oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły – dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły przy ul. Brzozowej 7

04.05.2022 r. – 11.05.2022 r. do godz. 15:00

Prosimy zapoznać się z zasadami naboru

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 33 846-12-97