W dniu 25 marca odbyły się w grupie „Biedroneczki” zajęcia otwarte o tematyce wielkanocnej.
Dzieci słuchały wiersza, rozwiązywały zagadki i zadania. Poznały tradycje wielkanocne.
Śpiewały piosenkę „Święta z jajkiem i zającem” odgrywając ruchem treść piosenki.

Na zakończenie wręczyły rodzicom świąteczne upominki i złożyły życzenia.