W lutym, w ramach innowacji pedagogicznej „Logopedyczne sprawy podczas codziennej zabawy”,
przedszkolaki z grupy Pszczółki uczestniczą w różnorodnych propozycjach ćwiczeń
rozwijających słuch fonematyczny. Podczas codziennych czynności oraz zabaw, dzieci
zdobywają umiejętności przygotowujące do nauki czytania i pisania. 

 

Przedszkolaki doskonalą słuch fonemowy poprzez zabawy w rozpoznawanie dźwięków,
szukanie rymów, dzielenie słów na sylaby, wyróżnianie sylab oraz głosek w nagłosie i wygłosie,
a także odszukiwanie i łącznie ze sobą sylab, czy udział w zabawach logorytmicznych.