Co szumi, a co syczy, słuchowe różnicowanie głosek sz ,s w nagłosie.
To temat zajęć logopedycznych w grupie Kwiatuszki.
Dzieci uczyły się prawidłowo wymawiać te głoski
wg poleceń pani logopedy.