6 kwietnia odbyły się zajęcia otwarte o tematyce świątecznej.
Dzieci wysłuchały opowiadania pt.
„Wielkanocne zmagania kurki Czubatki”,
wypowiadały się w oparciu o treść.
Następnie dobierały podpisy do nazw
zwierząt – bohaterów opowiadania.

Opowiadały o tradycjach wielkanocnych.
Przedszkolaki rozwiązywały zadania matematyczne utrwalając poznane
cyfry i znaki matematyczne. Dzieci poradziły sobie znakomicie.
Na zakończenie zaśpiewały piosenkę „Koszyczek dobrych życzeń”
i wręczyły rodzicom świąteczne baranki z owsem.