11 maja 2022r. dzieci z grupy „Motylki” gościły w przedszkolu swoich rodziców, którzy mieli okazję obserwować swoje pociechy podczas zajęć dydaktycznych. Tematem zajęć była wiosenna łąka i jej mieszkańcy. „Motylki” przywitały swoich gości piosenką, a następnie z zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach matematycznych wykazując się umiejętnością przeliczania, poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych, a także porównywania liczebności zbiorów.

Wypowiadały się w oparciu o słyszany tekst, rozwiązywały zagadki słowne. Wzięły również udział w  ćwiczeniach doskonalących koordynację wzrokowo-ruchową. Przerywnikiem w zadaniach była zabawa taneczna w parach. Na zakończenie dzieci wręczyły swoim rodzicom zaproszenia na uroczystość przedszkolną z okazji Dnia Mamy i Taty. Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie z rodzicami w naszej przedszkolnej sali.