28 października odbyły się zajęcia otwarte w grupie „Biedroneczki”.
Dzieci prezentowały swoje umiejętności z zakresu analizy i syntezy sylabowej
i głoskowej,
przeliczały wyrazy w zdaniach,
czytały proste teksty z poznanych liter,
przeliczały elementy w zbiorach i dodawały.
Po zakończonych zajęciach rodzice zostali zapoznani z diagnozą wstępną.