Chcąc przyśpieszyć przyjście wiosny przedszkolaki z grupy „Słoneczka”
postanowiły stworzyć w swojej sali zielony, kwiatowy ogródek.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem posadziły cebulki kwiatów:
hiacyntów oraz żonkili.
Po posadzeniu i podlaniu roślinek,
zostały one umieszczone w kąciku przyrody.
Teraz każdego dnia „Słoneczka” będą mogły obserwować
wzrost posadzonych przez siebie roślin.