JAKIE SĄ WADY WYMOWY? Drukuj

Seplenienie międzyzębowe to wada wymowy polegająca na wsuwaniu języka między zęby przy wymowie głosek: s,z,c,dz,ś,ź,ć,dź,sz,ż,cz,dż

 

Seplenienie boczne można zauważyć, gdy podczas mówienia głosek: s,z,c,dz,ś,ć,ź,,dź,sz,ż,cz,dż strumień powietrza uchodzi bokiem, a język ułożony jest niesymetrycznie.

 

Seplenienie proste występuje, gdy głoski: s,z,c,dz,ś,ź,ć,dź,sz,ż,cz,dż są przez siebie zastępowane.

 

O reraniu mówimy, gdy dziecko nie wymawia r i jest ono zastępowane przez l lub j

 

Kappacyzm to wada wymowy przejawiająca się zamienianiu głosek k na t (kogut- todut) oraz g na d (góra- dóra). Zdarza się, że podczas mówienia głoski dźwięczne zastępowane są przez bezdźwięczne odpowiedniki. Mówimy wtedy o mowie bezdźwięcznej.

 

Nosowanie, to wymawianie głosek ustnych "przez nos" oraz trudności w wymowie głosek nosowych.