AKADEMIA DOBRYCH MANIER Drukuj

W dniach 13-24 maja 2019r. dzieci 5-letnie z grupy „Motylki” dołączyły do grona uczestników akcji „Akademia Dobrych Manier”, realizowanej w wybranych przedszkolach na terenie całego kraju. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali Disney Junior oraz Fundacja A.R.T. Celem akcji i konkursu było propagowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat zasad i umiejętności kulturalnego zachowania oraz dobrych manier, jak też powszechnie obowiązujących zwrotów grzecznościowych.

Ponadto, zakres merytoryczny materiałów dydaktycznych przeznaczonych do akcji zakładał kształtowanie postaw w duchu zrozumienia i szacunku do siebie i innych osób. Zajęcia edukacyjne, zaplanowane w ramach akcji, bazowały na angażujących zadaniach logicznych i plastycznych, dostosowanych do wieku i kompetencji poznawczych dzieci. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych z 5 bloków tematycznych :

1.Zwroty grzecznościowe.

2.Ja i inni- z porządkami za pan brat!

3.Przy stole pełnym dobrych….manier- etykieta małego konsumenta.

4.Z kulturą nam po drodze- podróżny savoir-vivre.

5.W teatrze „Bon ton”- kultura wymaga kultury.

Zajęcia zostały wzbogacone materiałami edukacyjnymi przekazanymi przez organizatora – książeczkę aktywności, naklejki motywacyjne, mini-poradnik dla rodziców. W ramach zadania konkursowego dzieci przygotowały autorską wersję Orderu Mistrza Dobrych Manier. Zwieńczeniem akcji „Akademia Dobrych Manier” na poziomie przedszkolnym było przyznanie każdemu dziecku odznaki Mistrza Dobrych Manier.